O Vegovacraftu

O Vegovacraftu in spletni strani

Vegovacraft je...

Vegovacraft je skupno ime za šolske in obšolske aktivnosti, pri katerih lahko dijaki pokažejo, kaj znajo in naučijo tudi česa takega, kar ni v učnem načrtu. Opira se na gibanje in filozofijo izdelovalcev (Makermovement). Glavni cilj je razsvetljevati šolsko mladino, izpostavljati znanstveni in tehniški kulturi, jo motivirati za inoviranje, razmišljanje, kreativnost, razvoj znanosti in tehnike ter pripraviti ne samo za visokošolsko izobraževanje temveč tudi inoviranje in povezavo s podjetji.
Citat dneva

"Realnost mora imeti prednost pred odnosi z javnostjo, kajti narave se ne da pretentati."

- Richard P. Feynman